Pages Navigation Menu

AVE repareert alle bruingoed en Samsung witgoed

Onderzoekskosten

Onderzoekskosten

Waarom onderzoekkosten? Het opsporen van fouten kost relatief veel tijd. Daar komt nog bij dat sommige apparaten alleen zo nu en dan hun storing weergeven. Het betreffende apparaat moet worden uitgekast, waarna verschillende metingen mogelijk zijn. Soms moet eerst een onderdeel worden vervangen om het eindresultaat waar te nemen.

Vaak wordt het apparaat eerst (provisorisch) gerepareerd en gecontroleerd. Daarna volgt al of niet een prijsopgave. Na uw akkoord vindt de verdere reparatie plaats. Waarom? Om er zo goed mogelijk van overtuigd te zijn dat de reparatie steekhoudend is.

Mocht u toch besluiten het apparaat niet te laten repareren, dan zult u begrijpen dat wij enige vergoeding vragen voor de gedane werkzaamheden (tijd). Deze kleine vergoeding staat niet altijd in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten en tijd.

Wij vragen u de vastgestelde onderzoekskosten vooraf bij ons af te rekenen. Dit bedrag wordt verrekend met de totale reparatie kosten. Dus de reparatie wordt er niet duurder van. U kunt bij ons ook pinnen.